STATUT

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania ze statutem działalności Stowarzyszenia Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur:

STATUT