SPOTKANIA P2P

Organizujemy spotkania P2P projektant-przedsiębiorca. Chcielibyśmy, aby to działanie stało się cyklicznym przedsięwzięciem, które przyniesie rezultaty w postaci opracowania oraz wdrożenia nowych produktów czy usług w przedsiębiorstwach we współpracy z projektantami oraz stworzy pole do współpracy projektant-przedsiębiorca.