SERVICE DESIGN

Projektowanie usług (service design) koncentruje się na relacjach i interakcjach między ludźmi oraz namacalnych i nienamacalnych aspektach usług. Projektowanie usług dąży do takiej ich organizacji, by zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownikom przy jednoczesnej efektywności ich świadczenia przez usługodawcę.

Dla współczesnego modelu konkurowania, coraz większego znaczenia nabierają relacje z klientem, wypracowywane m. in. poprzez wysoką jakość usług. Projektowanie usług skupia się właśnie na jakości m. in. poprzez użyteczność dla klienta i jest odpowiednim podejściem do współczesnego konkurowania. 

Projektowanie usług to metody obrazowania i materializacji problemów, myśli, procesów, które ułatwiają identyfikowanie i prawdziwe zrozumienie problemów oraz pobudzają kreatywność i innowację, przez co ułatwiają te problemy rozwiązać. Wspierają komunikację w przedsiębiorstwie oraz sprawiają, że praca zespołowa jest bardziej efektywna. W połączeniu z rzetelnym testowaniem prototypów, pozwala oszacować powodzenie oferowanej usługi, zanim wejdzie na rynek. 


Trafnie definiuje pojęcie service designu Stefan Moritz, międzynarodowy trener i konsultant, skupiający się na innowacyjności ułsug, potrzebach klienta i multidyscyplinarnej współpracy:

Service Design pomaga w innowacji i usprawnieniu usług, aby uczynić je bardziej użytecznymi, używalnymi, pożądanymi dla klientów oraz skutecznymi, jak i efektywnymi dla organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa z projektowania usług, wymienione przez Moritza to: 

  • Prawdziwe zrozumienie potrzeb rynku
  • Większa wartość z dostępnych zasobów

  • Zmiana kultury organizacyjnej

  • Nowe perspektywy na przyszły rozwój

  • Wyższa efektywność

  • Większa skuteczność

  • Połączenie organizacji z klientami

  • Wyższa jakość doświadczeń związanych z korzystaniem z usługi, jako podstawa sukcesu

  • Wyróżnienie się na tle konkurencji

  • Przyjazność, bliskość marki