KONTAKT

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur

oraz biuro projektu "Design to dobre dla MŚP"

ul. Jagiellońska 91a, pok. 6

10-356 Olsztyn

NIP: 7393856568

e-mail: designtodobre@wpwim.pl

e-mail:
 warmia.mazury.design@gmail.com

 

 Małgorzata Płoska Prezes Stowarzyszenia

Tel.: + 48 735 389 215

e-mailm.ploska@wpwim.pl 

 

Małgorzata Polit-Żaguń - Wiceprezes Stowarzyszenia

e-mailm.polit@wpwim.pl