AUDYTY WZORNICZE

Audyt wzorniczy polega na przeprowadzeniu eksperckiej analizy odnośnie stosowania wzornictwa w działalności firmy, której wynikiem jest raport wskazujący stan faktyczny, jak również kierunki działań pozwalających możliwie najpełniej wykorzystać potencjał wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa/dizajnu. 

Taki audyt skupia się nie tylko na kształtach i formach przedmiotów. Wzornictwo to również materiał i ergonomia, dzięki którym produkt/usługa pełnią należytą funkcję, a nie szkodzą. To również formy komunikacji i sposoby świadczenia usług. Wzornictwo odpowiada na realne potrzeby i problemy współczesnego człowieka, poprawia jakość życia i szuka najlepszych rozwiązań z poszanowaniem środowiska, którego częścią jest również człowiek.

Cele audytu wzorniczego:

  • analiza aktualnego stanu przedsiębiorstwa;
  • weryfikacja stopnia gotowości badanego przedsiębiorstw do wdrożenia i zarządzania wzornictwem/dizajnem;
  • przygotowanie do utworzenia nowych lub lepszych rozwiązań wzorniczych.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  • wnioski z analizy wzorniczej mogą stać się podstawą do dalszych badań nad metodami zarządzania wzornictwem oraz sposobami w jaki wzornictwo powinno wspierać strategię przedsiębiorstwa;
  • analiza sytuacji zastanej;
  • rozwój produktów/ usług w oparciu o dizajn; rozwój zasobów ludzkich;
  • zmiana w zarządzaniu;
  • określenie źródeł przewagi konkurencyjnej usługi/produktu;
  • określenie kierunków budowania tożsamości w oparciu o dizajn;
  • wydobycie innowacyjnych pomysłów dotyczących: możliwości świadczenia dodatkowych usług / oferowania nowych produktów dla obecnych klientów (obecne rynki); możliwości świadczenia usług / oferowania produktów dla nowych klientów (nowe rynki); określenie kierunku działań komunikacyjnych (gdzie i w jaki sposób).