Warmińskie spinki dla niej, Mazurskie spinki dla niego

Data:
Warmińskie spinki dla niej, Mazurskie spinki dla niego

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur zajęło III miejsce w konkursie na Pamiątkę Warmii i Mazur. Warmińskie spinki do koszul dla niej i Mazurskie spinki do koszul dla niego są wspólną pracą artysty rzemieślnika Jacka Filipowicza oraz design managerki Gosi Płoskiej.

W pracy zainspirowano się wzorami regionalnymi pochodzącymi z tkaniny mazurskiej oraz czepców, które kobiety z regionu nosiły niegdyś w kuchni. Warmińskie i Mazurskie wzory wytłoczono w srebrze i umieszczono we fragmentach drewna, naturalnego dziedzictwa charakterystycznego dla Warmii i Mazur.Warmińskie Spinki do koszul mazurskie spinki do koszul - srebro - drewno - biżuteria - wzornictwo przemysłowe warmi i mazur