SZYBKOWAR DIZAJNU - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP z Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju

Data:
SZYBKOWAR DIZAJNU - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP z Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podziałanie 8.2.1. Celem projektu było podniesienie konkurencyjności regionalnych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z trzech branż strategicznych naszego województwa: spożywczej, meblarskiej i turystycznej we wdrażaniu wzornictwa. 

W okresie od listopada 2013 r. do listopada 2014 r. w ramach projektu 18 firm z regionu otrzymało kompleksowe wsparcie działań wzorniczych poprzez skorzystanie z następujących usług:

  • przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału wzornictwa,
  • szkolenia z obszaru wzornictwa oparte głównie o metody warsztatowe,
  • organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz firmy.

W wyniku realizacji projektu opracowano dla każdej z firm strategię wzorniczą a niekiedy nawet gotowe produkty lub usługi. Ponadto zapewniono uczestnikom wsparcie ekspertów oraz przygotowano personel do wdrożenia wypracowanych strategii i produktów. 

 

Projekt był realizowany w partnerstwie przez:

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur – lider projektu, którego celem działalności jest podnoszenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur poprzez rozwój wzornictwa. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie chce skomunikować świat biznesu ze światem projektantów, promować i wspierać mądre rozwiązania wzornicze uwzględniając przy tym silnie aspekt ekologiczny. Więcej na stronie http://wpwim.pl

Park Naukowo - Technologiczny w Ełku, którego celem działalności jest wzmocnienie współpracy pomiędzy nauką, przemysłem i innymi gałęziami gospodarki, jak również rozwój sektorów wysokich technologii. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy przedsiębiorstw  na temat wdrażania innowacji, jaką może być  również inwestycja we wzornictwo. Więcej na stronie:  http://technopark.elk.pl/

Ap Dizajn to duet projektantów z Elbląga, specjalizujący się w projektowaniu dla przemysłu oraz projektowaniu wnętrz,  nie zamakający się na inne dziedziny. Swoje doświadczenia zebrali między innymi podczas studiów na Politechnice Koszalińskiej na wydziale wzornictwa, a także podczas stypendium w Finlandii. Funkcjonalność jest dla nich nadrzędna, a forma jest jej wizjonerskim rozwinięciem.  Więcej na stronie: http://www.apdizajn.pl

 

 

Zobacz galerie zdjęć z realizacji projektu:

Fotorelacja ze szkoleń

Fotorelacja z wizyty uczestników projektu na Łódź Design Festival