Stowarzyszenie WPWiM realizuje audyty i strategie wzornicze dla firm z Warmii i Mazur

Data:
Stowarzyszenie WPWiM realizuje audyty i strategie wzornicze dla firm z Warmii i Mazur

Z dumą informujemy, że od lipca 2016 r. Stowarzyszenie WPWiM realizuje audyty i strategie wzornicze dla 6 firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to pierwszy etap realizacji projektów rozwojowych firm, do których przystąpiły w ramach poddziałania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. 

Audyt wzorniczy to analiza ekspercka dotycząca stosowania wzornictwa w działalności firmy. Eksperci z różnych dziedzin oceniają stan faktyczny oraz wskazują kierunki działań pozwalających możliwie najpełniej wykorzystać potencjał wzrostu konkurencyjności wynikający z zastosowania wzornictwa/dizajnu. W pracach ekspertów uczestniczą również kluczowi przedstawiciele i pracownicy firmy, którzy będą meili wpływ na wprowadzenie zaleceń poaudytowych w przedsiębiorstwie. Wspólnie definiowane są kluczowe obszary działania i kierunki rozwoju. W wyniku audytów wzorniczych każda z firm otrzyma pełen raport z opracowaną strategią oraz zaleceniami do dalszego działania. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie w życie otrzymanych zaleceń. 

Osoby zainteresowane realizacją audytów wzorniczych w swoich firmach zachęcamy do kontaktu :)