Nasza usługa i wydarzenie nagrodzone!

Data:
Nasza usługa i wydarzenie nagrodzone!

27 października 2015 roku  podczas uroczystej gali „Produkt Warmia Mazury”  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nasze Stowarzyszenie zostało nagrodzone certyfikatem za usługę "Łączymy biznes z dizajnem" oraz wydarzenie "Projekt – Człowiek – wystawa dizajnu odpowiedzialnego".

„Produkt Warmia Mazury” to inicjatywa realizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2014 roku. Promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z całego naszego regionu. W ten sposób wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.

Produkty i usługi z Warmii i Mazur przyczyniają się do poprawy jakości życia nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce. Z kolei mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co w konsekwencji wpływa na wzrost jej konkurencyjności.

Do tej pory samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 232 certyfikaty.

Nasze Stowarzyszenie zostało w tym roku docenione za:

  • usługę -  Łączymy biznes z dizajnem
  • wydarzenie - Projekt – Człowiek – wystawa dizajnu odpowiedzialnego

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w realizacji powyższych działań! 

Relacja fotograficzna, a także więcej informacji na stronie: http://warmia.mazury.pl/turystyka/5830-kolejne-certyfikacje-dla-lokalnych-uslug-produktow-i-wydarzen