AUDYTY I STRATEGIE WZORNICZE

Data:
AUDYTY I STRATEGIE WZORNICZE

Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur realizuje audyty i strategie wzornicze dla firm, które przystąpiły do realizacji projektów rozwojowych w ramach poddziałania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. 

W roku 2016 Stowarzyszenie przygotowało strategie wzornicze dla takich firm jak: Danpol s.c., Mazurskie Grzybki sp. z o.o., Adriatica, Fabryka Mebli Taranko, SZKŁO Sp. z o.o., BWP Skórkiewicz. W pracach ekspertów brali udział również kluczowi przedstawiciele i pracownicy firmy, którzy mają wpływ na wprowadzenie zaleceń poaudytowych w przedsiębiorstwie. Wspólne definiowanie kluczowych obszarów działania i kierunków rozwoju przyczyniło się do tego, że wszystkie opracowane przez nas strategie wzornicze przeszły pozytywną ocenę PARP, a firmy otrzymały możliwość dalszego finansowania projektów rozwojowych opartych o wyniki strategii.

Osoby zainteresowane realizacją audytów wzorniczych w swoich firmach zachęcamy do kontaktu :)