O NAS

Zdecydowaliśmy się powołać Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur (WPWiM), ponieważ uważamy, iż dobre wzornictwo (ang.: design) jest jednym z czynników decydujących o podniesieniu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw i wpływa pozytywnie na ich rozwój. Świadczą o tym rezultaty, jakie osiągnęły tak znane marki jak: Philips, Orange, Camper, które w swoich strategiach rozwoju uwzględniły design, jako czynnik niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Jest wiele branż, w których wzornictwo może i powinno odgrywać istotną rolę. Jego wykorzystanie przełoży się zarówno na powstanie ładnego i interesującego produktu lub usługi, jak i na podniesienie jakości poziomu życia i satysfakcji ich użytkowników.  W konsekwencji wpłynie to także pozytywnie na wyniki ekonomiczne firmy.

Poprzez działalność Stowarzyszenia chcielibyśmy skomunikować i zintegrować środowiska twórcze ze światem biznesu oraz wspierać i promować wzornictwo, uwzględniając przy tym specyfikę kulturową regionu Warmii i Mazur oraz aspekt ekologiczny.